تاريخ روز : جمعه 18 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به سامانه:

نام کاربری: عدد 5 رقمی کد بورسی (12345)

رمزعبور: شماره شناسنامه


های جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایت


             احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند:

 سهامداران حقیقی شرکت فولاد آلیاژی ایران که سود سهام سال مالی 1400 خود را از طریق سامانه سجام دریافت نکرده اند ،  از تاریخ 1401/09/01 به بعد با مراجعه حضوری به هر یک از شعب بانک تجارت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی و اعلام کد بورسی،نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.