تاريخ روز : یکشنبه 05 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به سامانه:


  نام کاربری: کدبورسی(عدد 5 رقمی)

رمز عبور: شماره شناسنامه