تاريخ روز : پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به سامانه:


  نام کاربری: کدبورسی(عدد 5 رقمی)

رمز عبور: شماره شناسنامه