تاريخ روز : پنجشنبه 31 خرداد 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مهلت استفاده از حق تقدممهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید از تاریخ 1403/01/15 لغایت 1403/03/27 می باشد.