تاريخ روز : پنجشنبه 31 خرداد 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامدارانی که سجامی شده اند فقط و فقط از طریق " درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه " مجاز به واریز نقدی می باشند.سهامدارانی که سجامی شده اند فقط و فقط از طریق " درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه " مجاز به واریز نقدی می باشند.

اینجا را کلیک کنید.