تاريخ روز : پنجشنبه 31 خرداد 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به سامانه:

اشخاص حقیقی

نام کاربری: عدد 5 رقمی کد بورسی (12345)

رمزعبور: شماره شناسنامه

های جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایت

اشخاص حقوقی

نام کاربری: عدد 5 رقمی کد بورسی (12345)

رمزعبور: شماره ثبت


های جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایت

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام، مورخ 14/12/1402 و مجوز شماره 261-1133683/024 مورخ 28/11/1402 سازمان بورس واوراق بهادار، مقرر گردید سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 24.000.000.000.000ریال به مبلغ 58.000.000.000.000 ریال، منقسم به تعداد سهام 58.000.000.000 سهم1,000  ریالی افزایش یابد.

سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق‌تقدم خود دارند حسب مورد باید بر اساس موارد زیراقدام نمایند:

الف) سهامدارانیکه در سامانه سجام ثبت نام کرده اند و به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام،فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر با مراجعه به "درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه" به آدرس https://ddn.csdiran.ir ،ضمن اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه مذکور، بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب معرفی شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نمایند.

ب) سهامدارانیکه در سامانه سجام ثبت نام ننموده‌اند موظفند چنانچه به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقدمطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به  حساب شمارۀ 2090209550به‌نام شرکت  فولاد آلیاژی ایران(سهامی عام)،نزد بانک تجارت شعبۀ فولاد آلیاژی کد20760 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به آدرس : یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد-امور سهام فولاد آلیاژی ایران ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس  فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. 

* تذکر مهم:

خواهشمند است آگهی پذیره نویسی را مطالعه بفرمایید.

* سهامدارانی که سجامی شده اند(حقیقی و حقوقی) فقط و فقط از طریق " درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه " مجاز به واریز نقدی می باشند.

* سهامدارانی که سجامی نشده اند(حقیقی و حقوقی) با ورود به بخش سهامداری خود از طریق وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و قسمت گواهینامه حق تقدم، نسبت به دریافت گواهی حق تقدم خود اقدام نمایند.

                                                             های جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایت

مهلت استفاده از حق تقدم تا پایان روز  یکشنبه 1403/03/27 تمدید شد.