تاريخ روز : دوشنبه 13 آذر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به سامانه:

نام کاربری: عدد 5 رقمی کد بورسی (12345)

رمزعبور: شماره شناسنامه


های جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایتهای جدا کننده متن برای وبلاگ 32 - مجموعه تصاویر جدا کننده متن برای وبلاگ و سایت

زمان بندی پرداخت سود


 احتراما برنامه زمان بندی پرداخت سود سال مالی 1401 به شرح ذیل اعلام میگردد:

 الف) سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذری و سبدگردان ها:

- جهت تسهیل امور سهامداران، سود سهام سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه و جوه (سهامی عام)به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام، از تاریخ 1402/08/09 از طریق سامانه سجام پرداخت می گردد.

- سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند از تاریخ 1402/09/20 و مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک تجارت پرداخت می گردد. 

- سود سهامداران صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها که در سامانه سجام ثبت نام نکردند از تاریخ 1402/09/20 با ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی متعلق به شخص حقوقی پرداخت می گردد.

ب) سهامداران حقوقی:

 سود سهامداران حقوقی شرکت حداکثر ظرف مهلت قانونی در ماده «240» اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت از طریق سامانه سجام پرداخت می گردد.

v    هر نوع تغییرآتی در نحوه و یا زمان بندی پرداخت سود سهام، براساس هماهنگی با شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار و تسویه وجوه متعاقباً اعلام خواهد گردید.